آب‌ و هوای سرد و اتومبیل : 5 نکته برای گذراندن فصل زمستان

می‌توانید حس کنید؟ زمستان با چالش‌های نگه داشتن اتوموبیلتان در شرایط مطلوب در حال نزدیک شدن است. خواه شما برنامه پارک خودرو را تا بهار دارید یا اینکه آن را هر روز در برف یا دماهای پایین برانید، در اینجا 5 نکته است که بایستی بخشی از برنامه و روال‌تان برای نگهداری اتوموبیل در طول […]