اخذ نمایندگی صنعت پژوهان کیا

شرکت پارت گستران نمایندگی شرکت صنعت پژوهان کیا که تولید کننده انواع سرسیلندر خودرو می باشد را دریافت نموده است. مجوز اعطای نمایندگی به پارت گستران توسط صنعت پژوهان کیا

اخذ نمایندگی آذین تنه

شرکت پارت گستران نمایندگی شرکت آذین تنه که تولید کننده انواع سیستم ترمز خودروهای سنگین و سبک می باشد را دریافت نموده است.   مجوز اعطای نمایندگی به پارت گستران توسط آذین تنه

اخذ نمایندگی کارماتک

شرکت پارت گستران نمایندگی شرکت کارماتک که تولید کننده انواع قطعات دیفرانسیل ، دنده برنجی و دیشلی می باشد را دریافت نموده است.   مجوز اعطای نمایندگی به پارت گستران توسط کارماتک