چگونه بخاری اتومبیل خود را تعمیر نماییم

با فرا رسیدن زمستان رانندگان سریعا به سراغ ترموستات اتومبیل خود می روند، امیدواریم مشکل این باشد و به سادگی بتوانید آن را رفع نمایید، ولی همیشه مشکل از ترموستات نیست. یک بخاری خراب در زمستان به مراتب بدتر از نقص کولر (A/C) در تابستان است. به طور کلی نقص بخاری در زمستان منجر به […]