اخذ نمایندگی آذین تنه

شرکت پارت گستران نمایندگی شرکت آذین تنه که تولید کننده انواع سیستم ترمز خودروهای سنگین و سبک می باشد را دریافت نموده است.   مجوز اعطای نمایندگی به پارت گستران توسط آذین تنه