معرفی شرکت مهندسین مشاور صنایع اتومبیل

 

شرکت مهندسین مشاور صنایع اتومبیل، در زمینه تولید مجموعه سیستم ترمز انواع خودرو و قطعات آن فعالیت می نماید. محصولات تولیدی ما در حفظ جان سرنشینان خودرو نقش بسزائی دارد و از این جهت ما صاحبان، مدیران و کارکنان شرکت، مسئولیت سنگینی بر عهده داریم. ما بر این باوریم که تنها در سایه تولید محصولی با کیفیت عالی، ارتقاء ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط بر اساس استاندارد IMS می توانیم از عهده این مسئولیت برآییم.

محصولات شرکت مهندسین مشاور صنایع اتومبیل