چگونه بخاری اتومبیل خود را تعمیر نماییم

با فرا رسیدن زمستان رانندگان سریعا به سراغ ترموستات اتومبیل خود می روند، امیدواریم مشکل این باشد و به سادگی بتوانید آن را رفع نمایید، ولی همیشه مشکل از ترموستات نیست.

یک بخاری خراب در زمستان به مراتب بدتر از نقص کولر (A/C) در تابستان است. به طور کلی نقص بخاری در زمستان منجر به ایجاد خطر و عدم ایمنی می گردد زیرا به منظور حذف بخار و یخ ایجاد شده بر روی شیشه جلو به حرارت نیاز می باشد، همچنین لازم به ذکر نیست که سرمای بیش از حد به خودی خود به شدت ناراحت کننده و نامطلوب است.

 

 

بخاری اتومبیل شما چگونه کار می کند

با گرم شدن خنک کننده موتور، کابین خودرو نیز گرم خواهد شد. خنک کننده حرارت را از موتور جذب کرده و باعث داغ شدن آن می گردد. سپس این خنک کننده از طریق یک رادیاتور کوچک که مغزی بخاری نامیده می شود، به گردش درمی آید. سپس این مغزی بخاری، هوای داغ ایجاد شده را با استفاده از یک پنکه دمنده به داخل وسیله نقلیه منتقل می نماید. موارد مختلفی وجود دارد که با عملکرد نامطلوبشان می توانند منجر به عملکرد ضعیف کل سیستم یا عدم کارکرد سیستم گرمایش گردند.

احتمالا چک کردن به منظور حصول اطمینان از گرم شدن موتور، مورد اولی است که در لیست این موارد قرار می گیرد. معمولا حین رانندگی 10-5 دقیقه طول می کشد تا موتور به دمای مناسب خود برسد.

 

 

بررسی ترموستات

سازندگان به منظور کمک به گرم شدن سریع موتور و سپس نگه داری آن در یک دمای ثابت از یک ترموستات برای کنترل جریان خنک کننده استفاده می نمایند. در صورتی که موتور خنک باشد، ترموستات جریان خنک کننده به داخل موتور را محدود خواهد نمود و به موتور اجازه می دهد که سریعا گرم شود. پس از رسیدن به دمای مطلوب، دریچه ای در ترموستات باز می گردد و اجازه می دهد که خنک کننده درون موتور جریان یابد.

ترموستات ها یک وسیله پوششی معمولی هستند و به طور معمول باز می-شوند، بنابراین همواره اجازه می دهند تا خنک کننده درون موتور جریان داشته باشد. این مسئله گرمایش موتور در دماهای سرد را به صورت غیرقابل باوری با دشواری روبرو می نماید زیرا موتور دائما در حال خنک شدن است. در صورتی که شکاف ترموستات بسته شود با مسئله گرمایش بیش از حد مواجه خواهیم شد، البته این ترموستات ها بدین صورت طراحی نشده اند.

 

سایر مشکلات گرمایش

تعویض ترموستات در برخی خودروها یک پروژه DIY نسبتا آسان است اما می تواند در برخی خودروها مشکل ساز باشد. درصورتی که دمای اتومبیل با افزایش دما بالا برود، احتمالا چیز دیگری نیز خراب شده است.

ایجاد دوده در سیستم های خنک کننده معمول است، بنابراین می تواند درجایی منجر به ایجاد محدودیت گردد. در صورتی که گرفتگی توسط مغزی بخاری ایجاد گردد، می تواند منجر به عدم وزش هوای گرم شود. بایستی چندین بار با آب گرم شسته شود تا تمامی رسوبات و انسداد از مغزی بخاری یا ناحیه مسدود شده خارج گردد.