بوستر ترمز چیست و چگونه کار می‌کند؟

بوستر (تقویت کننده) ترمز چیست و چگونه کار می‌کند؟   مقدمه این جمله که “محصول لوکس باید راحت باشد وگرنه لوکس نیست” بخوبی درباره اتومبیل‌های امروزی صادق است. لوکس بودن یکی از نیازهای عصر جدید است که بوسیله آن راننده سختی کمتری را متحمل می‌شود و راحتی در استفاده از اتومبیل را به تمرکز اصلی […]