رادیاتور چگونه کار می کند؟

رادیاتور چگونه کار می کند؟ رادیاتور دارای تعدادی لوله مسطح و نازک می باشد که به صورت افقی زیر یکدیگر چیده شده اند. آب از طریق این لوله ها در امتداد طول آنها جریان می یابد. اما چطور آبی که در این لوله ها جریان دارد به سرعت سرد می شود. بنابراین به منظور افزایش […]

چگونه بخاری اتومبیل خود را تعمیر نماییم

با فرا رسیدن زمستان رانندگان سریعا به سراغ ترموستات اتومبیل خود می روند، امیدواریم مشکل این باشد و به سادگی بتوانید آن را رفع نمایید، ولی همیشه مشکل از ترموستات نیست. یک بخاری خراب در زمستان به مراتب بدتر از نقص کولر (A/C) در تابستان است. به طور کلی نقص بخاری در زمستان منجر به […]