اخذ نمایندگی کارماتک

شرکت پارت گستران نمایندگی شرکت کارماتک که تولید کننده انواع قطعات دیفرانسیل ، دنده برنجی و دیشلی می باشد را دریافت نموده است.

 

مجوز اعطای نمایندگی به پارت گستران توسط کارماتک